ელგრო მოტორსი
შ.პ.ს. ''ელგრო მოტორსი'' დაფუძნდა 2009 წლის დეკემბერში. 2013 წლიდან დაიწყო საბურავებისა და მარაგი ნაწილების იმპორტი და რეალიზაცია.